Naše vinice sa plošne spájajú k dvom obciam Tokajskej oblasti a rozprestierajú sa na najkvalitnejších vinohradníckych plochách. Tieto obce sú Bodrogkeresztúr a Tolcsva, kde sa pestuje vinič a vyrába víno od pradávna.

Obec Bodrogkeresztúr :

Hon Lapis : Rozprestiera sa vedľa štátnej cesty č.37 na ľavej strane ( v smere na mesto Sátoraljaújhely) od kameňolomu po hradný kopec na južnom svahu na ploche 2,1 ha. Z celkovej plochy je na ploche 0,55 ha vysadená výhradne odroda Lipovina a na ploche 1,55 ha je odroda Furmint. Spôsob pestovania je rôznorodý, pri odrode Lipovina sa používa spôsob Moser na vysokom kordóne a pri odrode Furmint je to na spôsob dáždnika , vzdialenosť medzi radmi je 3,2 metra. Zloženie pôdy je prevažne riolit a zmes riolitu a tufy a ich zvetralé časti. Pôda obsahuje aj značné množstvo ílu. Tu sa pestuje hrozno vynikajúcej kvality - chuťove aj vôňou. Táto plocha nám dáva väčšinu hrozna na výrobu Aszú.

Hon Dereszla: Je to v podstate pahorkatina nezávislá od Tokajského kopca a čnie sa nad obcou Bodrogkeresztúr na západ až juho-západ. Na vrchole kopca je slávna vyhliadka. Hon je situovaný na jej severo - východnej strane. Pôda je hlinitá s riolitom, tufa a ílovité zvetraliny. Na tejto ploche sú veľmi dobré podmienky na vytváranie hrozienok, ktoré tvoria základ výroby vína Aszú, pestujeme tu vynikajúcu Lipovinu. Pestovaná plocha je 1,5 ha. Spôsob pestovania na vysokom kordóne Moser.

Hon Kastély: Plocha ohraničujúca obec zo západu, ktorá sa dvíha od štátnej cesty č.37 po vrch Kopasz a hon Dereszla, ktorý sa rozprestiera na severo - východnom úpätí kopca. Pôda je hlinitý riolit. Na ploche 0,4 ha sa pestujú rôzne klony odrody Furmint na nízkom kordóne, vzdialenosť medzi radmi je 2,4 metra. Vďaka charakteristickej mikroklíme, viacerým klonom odrody a  jesenným hmlám od rieky Bodrog, sa to vytvárajú ideálne podmienky pre ušľachtilú hnilobu hrozna, čo je základom pre výrobu Aszú. Víno z tejto oblasti je veľmi charakterné.

Obec Tolcsva :

Hon Kincsem : Jedna z najlepších a najhodnotnejších plôch v celej Tokajskej oblasti, rozprestiera sa na východnej strane obce od Hradného kopca až po štátnu cestu č.37. Hon sa nachádza na jej východnej strane smerom na obec Sárazsadány a my tu obhospodarujeme plochu 0,3 ha. Tu je vysadená výlučne odroda Furmint pestovaná formou GDC. Prakticky nie je rok, keď tu nedopestujeme hrozienka. Charakteristickou variáciou pestovania, strihania a neskorým zberom, tu pestujeme hrozno mimoriadnej kvality, z ktorého vyrábame naše najlepšie odrodové vína. Hon sa nachádza na vyvreline riolitu a preto pôda je kamenistá ale hlinitá. Vína z tohto honu sú vynikajúce, harmonické s elegantnými kyselinami. Aszú vyrobené z tohto honu patrí medzi najlepšie v oblasti.

Hon Boszorkány : Je to úpätie kopca Kincsem na jej juho-západnej strane, ale už so samostatným názvom. Pôda je menej kamenistá, hlinitá. Vynikajúca pestevná plocha na 0,3 ha, ktorá bola v roku 2009 úplne obnovená obmenou spôsobu pestovania z vysokého kordónu na dáždnikový tvar. Vzdialenosť medzi radmi je 2,8 metra. Je tu vysadené 1000 koreňov viniča, z ktorých je polovica odrody Furmint a polovica Lipovina. Vína z tejto plochy sú vynikajúce, rovnocenné vínam z honu Kincsem..

Hon Szentvér: Obyvatelia obce Olaszliszka ho nazývajú honom Budaházi. Rozprestiera sa na južnom svahu kopca Bartalus, ale vlastne je to južné úpätie kopca Szentvér, ktorý sa rozprestiera medzi obcami Tolcsva a Erdőbénye. Je to plocha svetového mena vďaka vínam z odrody Lipovina. My tu máme vysadené odrody Muškátu na ploche 0,33 ha. Zastúpenie jednotlivých druhov je nasledovné : odroda Žltý muškát 50 %, odrody Otonel a Lunel sú zastúpené 25 - 25 %. Pôda je veľmi kamenistá, silne hlinitá a zvetraliny nerastov. V dôsledku toho pôda intenzívne pohlcuje slnečné žiarenie a teplo a večer sála absorbovanú teplotu naspäť. Vina z tohto honu patria medzi najlepšie, sú aromatické, bohaté na chute, príjemne harmonické.