Vek niektorých častí pivnice pamiatkový ústav datuje do doby kniežaťa Rákócziho (roky 1700). Celková dľžka chodieb je asi 100 metrov kde je možné uskladniť cez 500 hl vína. Kapacitu a dľžku chodieb pivnice je možné ďalej rozširovať.

Pivnica sa vlastne skladá z dvoch časti, ktoré boli pri obnove a rekonštrukcii v roku 2004 spojené. Má dva vchody. Jeden je z dvora, kde vedie do pivnice dlhšie schodisko, ktoré slúži aj na dopravu sudov. Druhý vchod je z pivnice domu pod domom. V tejto časti sa vykonávajú rôzne technologické postupy pri výrobe vína a tu sa zvyčajne začínajú aj návštevy pivnice a ochutnávky vína. V pivnici je priemerná teplota 10 - 12 stupňov Celzia - teplotný výkyv počas roku je maximálne 1 - 1,5 stupňov. Vlhkosť vzduchu je prakticky po celý rok rovnaká a pohybuje sa v rozmedzí 90 - 96 %. Vetranie pivnice je zabezpečené prirodzeným spôsobom cez vchodové dvere a cez zvislé vetracie otvory na vrchole klenby, ktoré vedú na otvorené priestranstvo. Tieto vetracie otvory sú dlhé 6,5 - 7 metrov. Charakteristické pre pivnicu je ušľachtilá pivničná pleseň, latinský názov Cladosporium cellare, ktorá žije v dokonalej symbióze s vínom a vzduchom v pivnici. Jeho farba je najskôr biela, potom pokračuje cez rôzne odtiene sivej farby  po celkom čiernu. Na dotyk je zamatová, vlnená. Je rozhodujúcim činiteľom pri vývoji - zrení vína, z ktorých výparov sa živý. Táto ušľachtilá pleseň reguluje klimatické podmienky  pivnice tým, že v suchšom období sa z neho odparuje voda a keď je vysoká vlhkosť, túto pohlcuje. Okrem toho má aj liečebný účinok, nakoľko likviduje škodlivé mikroorganizmy vo vzduchu. Zvykneme hovoriť, že bez týchto troch činiteľov (víno, pivničná klíma a ušľachtilá pleseň), pravé tokajské víno ani neexistuje. Tento svet je tak zvláštny, že návšteva pivnice sa môže uskutočniť len pre menšie skupinky, t.j. maximálne 8 - 10 osôb, aby sa táto ideálna rovnováha nenarušila. Ochotne Vám ukážeme našu pivnicu. Navštívte nás.