Vítam Vás na internetovej stránke pestovateľa hrozna a výrobcu vína KÓNYA BOR.

Moje meno je István Kónya.

Naše vinohrady a vinárstvo sa zakladá na tradičnej rodinnej malovýrobe a nachádza sa v Tokajskej vinohradníckej oblasti v obci Bodrogkeresztúr. Rodinná tradícia sa dedí po otcovi, ktorý bol riaditeľom vinárskeho kombinátu. Našu prácu pri pestovaní viniča a výrobe vína podriaďujeme  duchu tradičných tokajských postupov, ale zohľadňujeme a sledujeme aj dnešné moderné chuťové trendy. Naše stredisko sa nachádza približne v polovici obce na hlavnej ulici oproti Múzeu motocyklov v objekte bývalej obchodne kúrie z minulého storočia. Pod budovou sa nachádza asi 300 ročná pivnica, v ktorej je možné uskladniť cez 500 hektolitrov vína, kde naše vína zrejú výlučne v dubových sudoch. Samozrejme v pivnici je možné uskutočniť aj ochutnávku vína a je možný aj nákup vína. V prípade požiadavky zabezpečíme aj ubytovanie, stravu a rôzne sprievodné programy.

Prezrite si prosím našu stránku.

S radosťou Vás očakávame : István Kónya.

 

Historický prehľad a vinice.


MAko každý príbeh aj naše hospodárstvo má svoji históriu a súčasnosť. Naše začiatky sa datujú na roky 1965 - 1970, keď môj otec kúpou vinice s plochou necelých 0,5 ha založil rodinný podnik. V tomto období pestovanie viniča a výroba vína v našej rodine bolo len akýmsi doplnkom vedľa zamestnania a venovali sme sa tejto činnosti tak, ako veľa ďalších rodín v Tokajskej oblasti. Na tejto malej ploche som spoznal a naučil sa pestovať vinič nezávisle na tom, že moja profesionálna kariéra ma zaviala do celkom inej oblasti života. Môj otec si lásku k viniču doniesol z rodného domu a on aj zotrval v tomto povolaní, nakoľko vďaka svojmu vzdelaniu a odbornosti dlhých 40 rokov profesionálne pracoval v tomto povolaní. V rokoch 1970 až 1980, okrem iných vplyvov, aj chudoba bola tým faktorom, ktorá zabránila rozvoju malých hospodárstiev. Aj napriek týmto nepriaznivým vplyvom, moji rodičia v roku 1985 vysadili viničom nové plochy, ktoré sa stali základom môjho dnešného hospodárstva (obec Tolcsva - Hon Kincsem , Hon Boszorkány - 0,6 ha). K väčšiemu prelomu v histórii hospodárstva došlo po roku 1990. Privatizácia a reštitúcie v Tokajskej oblasti otvorili nové možnosti v pestovaní viniča a v rámci toho aj  rozvoju môjho hospodárstva. Vrátil som sa k pestovaniu viniča a výrobe vína, k čomu ma zaväzovala aj rodinná tradícia a rozhodol som sa kúpiť nové vinice. Kúpil som 1,7 ha viníc a prenajal som si ďalších 2,5 ha a takto som dospel k dnešnej ploche cez 5 ha obhospodarovaných plôch.


Chcem zdôrazniť, že tradícia Tokajského vína, inou definíciou symbolika "Vinum Regum , Rex Vinorum" nás zaväzuje. V tomto duchu pracujeme aj my nezávisle na tom, že plocha na ktorej pestujeme hrozno nie je príliš veľká. Naše hodnoty nie sú vo veľkých množstvách, ale v tej hodnote, ktorú reprezentuje Tokajské víno vo svete a ktorej základným princípom je kvalita. Verím, že aj dnes, na začiatku nového tisícročia, len kvalita môže dať Tokajskému vínu skutočnú hodnotu, rozhoduje o opodstatnenosti svetového mena, ktorého základy sa zhromažďovali a tradovali po stáročia z pokolenia na pokolenie.