Szõlõterületeink Hegyalja két falujához kapcsolódnak, azoknak legjobb termõterületein találhatóak.
A két falu Bodrogkeresztúr, és Tolcsva, ahol õsidõk óta folyik a szõlõtermesztés és borkészítés.

Bodrogkeresztúr:

Lapis dûlõ: A terület a 37. számú fõút bal oldalán ( Sátoraljaújhely felé haladva) a kõbányától, a várhegyig húzódó hegyvonulat déli kitettségü lankáin található, 2,1 ha nagyságban. Ebbõl 0,55 ha tiszta hárslevelû fajta, 1,55 ha terület pedig furmint fajta szõlõvel van telepítve. A mûvelésmód változó, a hárslevelûnél Moser magaskordon, 3,2 m sortávolsággal, a furmintnál ernyõmûvelést alkalmazunk, szintén 3,2 m sortávolsággal. A terület jellemzõ kõzete a riolit, riolit tufa, valamint ezek málási termékei. Talaja, viszonylag nagy agyagtartalmú nyirok. Kiváló minõségû, ízû, illatú szõlõk termelhetõk itt. Fõ aszútermõ területünk.

Dereszla dûlõ: Tulajdonképpen a Tokaji hegytõl független dombszerû vonulat, annak északkeleti oldalán. A falu fölé nyugat- délnyugati irányban emelkedik. Tetején található a híressé vált kilátó. Talaja löszös, riolittufás, agyagos máladék. Zamatos, aszúsodásra hajlamos terület. Kiváló hárslevelû bort termelünk rajta. Területünk a dûlõ nyugati oldalán, 1,5 ha nagyságban fekszik. (36 sor) A szõlõ fajtája hárslevelû, mûvelésmódja Moser magas kordon, 3,2 m sortávolsággal.

Kastély dûlõ: A falut nyugat felöl határoló terület, mely a 37. számú fõúttól húzódik a Kopasz hegy észak-keleti lábánál lévõ Dereszla dûlõig. Talaja már nem lösz, hanem riolitos nyirok. A 0,4 ha területen többféle furmint van telepítve, 2,4 m sortávolsággal, alacsony kordonból átalakított ernyõ mûveléssel. A változatos furmint fajtáknak, a sajátos mikroklímának, és a Bodrog párájának köszönhetõen kiválóan aszúsodó terület. Bora igen karakteres.

TOLCSVA:

Kincsem dûlõ: Tokaj Hegyalja egyik leghíresebb, és legjobb termõterülete, mely a falut kelet felõl határolja, a Várhegytõl a 37- es fõútig húzódik. Ennek keleti oldalán, Sárazsadány falu felé nézõen található az ültetvény 0,3 ha területen, GDC mûveléssel. A telepített szõlõ tiszta hólyagos furmint. Szinte nincs olyan év, hogy aszút ne tudnánk szedni róla. A mûvelésmód, és a metszésmód sajátos variációjával, valamint a késõi szürettel kiválóan magas minõségû szõlõt termesztünk, melybõl egyik legjobb furmint borunk készül. A dûlõ ezen része egy riolit kibúváson található, ezért talaja köves, de egyébként nyirok. Bora kitûnõ, harmonikus, elegáns savakkal. Aszúja a legfinomabbak közé tartozik.

Boszorkány dûlõ: Tulajdonképpen a Kincsem hegy délnyugati lába a falu felöl, de már önálló elnevezéssel. Talaja nem annyira köves, mint a Kincsemé, viszont agyagosabb nyirok. Kiváló termõterület 0,3 ha-on, melyet 2009 évben mûvelésmód váltással (magas kordonról ernyõmûvelésre) teljesen felújítottunk. A sortávolság 2,8 m, az 1000 tõkébõl fele furmint, fele hárslevelû fajta. Bora szintén kitûnõ, vetekszik a Kincsem boraival.

Szentvér dûlö: Az Olaszliszkaiak Budaházi dûlõnek nevezik, de tulajdon képen a szentvér déli alsó lejtõje, mely Tolcsva és Erdõbénye faluk között húzódik, kb. félúton, a Bartalus nevû hegy déli oldalán. A terület világhírû, elsõsorban a hárslevelû borairól. Nekünk muskotály ültetvényünk van itt, 0,33 ha nagyságban. Az illatos fajtákból a Sárgamuskotály 50%- ban, az Otonel és Lunel muskotályból 25- 25%-ban található itt. Talaja nagyon köves, (riolit) erõsen agyagos, kõporos (riolit máladék). Ennek következtében a napsugárzást intenzíven elnyeli, magas esti kisugárzással. Borai a legkiválóbbak közé tartoznak, illatosak, ízben gazdagok, kellemes harmonikus borok.